czy wiesz że dokonując zakupu,

pomagasz?

Czy wiesz, że robiąc zakupy pomagasz?

Z całego przychodu sklepu Arachnohobbia przekazujemy 1% dla Fundacji Epicrates, która interweniuje w zakresie nieprawidłowej oraz krzywdzącej hodowli zwierząt.

Natomiast z całego przychodu generowanego przez zakup odzieży Arachnohobbia z kolekcji SAVE THE EARTH przekazujemy aż 10% na rzecz fundacji!

Dbajmy wspólnie o dobro zwierząt!

Logo wektor
logo epicrates krzywe jasne tło bez dopisku

o fundacji

Od 2008 roku działamy jako pracownicy i wolontariusze Lubelskiego Egzotarium – pierwszego w Polsce ośrodka rehabilitacji i opieki nad bezdomnymi zwierzętami egzotycznymi, będącego niezwykłym działem Lubelskiego Schroniska dla Zwierząt.

Fundacja Epicrates powstała z inicjatywy wolontariuszy Lubelskiego Egzotarium w 2011 roku, m.in. po to, aby przenieść działalność miejskiej placówki na teren całego kraju. Jest organizacją non-profit. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Propaguje odpowiedzialną terrarystykę, właściwe warunki utrzymania zwierząt, a także ochronę środowiska organizując lekcje, szkolenia i akcje edukacyjne. Prowadzi wolontariat – aktywnie działający w Lubelskim Egzotarium – ułatwiając zdobycie niezbędnej wiedzy i doświadczania m.in. studentom weterynarii i innych kierunków związanych ze zwierzętami. Zapewnia opiekę weterynaryjną i rehabilitację zwierzętom przebywającym w placówce. Podejmuje interwencje w przypadkach noszących znamiona znęcania nad zwierzętami. Współpracuje z organami administracji, uczelniami, placówkami naukowymi, służbami mundurowymi w zakresie problematyki związanej z gadami, płazami i bezkręgowcami – głównie egzotycznymi – oraz aspektów prawa związanych z ww. grupą zwierząt. Prowadzi odłów inwazyjnych gatunków żółwi (głównie żółwi z rodzaju Trachemys), stanowiących zagrożenie dla rodzimej fauny i równowagi ekosystemu. Doraźnie, we współpracy z RDOŚ, pomaga także naszym rodzimym gatunkom gadów, ptaków, płazów i ssaków. Podejmuje działania w celu utworzenia dużego ogólnokrajowego azylu dla inwazyjnych żółwi oraz ośrodka rehabilitacji zwierząt dzikich.

PODARUJ SWÓJ 1% PODATKU

Fundacja Epicrates jest organizacją non-profit a skuteczność jej działań zależy wyłącznie od bezinteresownej pracy wolontariuszy oraz wsparcia darczyńców.

Mamy właśnie okres rozliczeń podatkowych. Przekazanie 1 % podatku nie kosztuje Was więcej niż kilka chwil na wpisanie numeru KRS (0000377475) w odpowiednie pole formularza, a dla naszych podopiecznych może oznaczać zdrowie lub życie. Jeśli uważacie, że to co robimy zasługuje na wsparcie, pamiętajcie o 1 % podatku.

Dla osób chętnych do pomocy finansowej, podajemy numer konta PEKAO SA. 51 1240 5497 1111 0010 3818 2838

IBAN PL51 1240 5497 1111 0010 3818 2838 BIC:PKOPPLPW

PAYPAL : paypal.me/FundacjaEpicrates

PRZED INTERWENCJĄ

Gekon

DZIAŁANIA NASZYCH WOLONTARIUSZY ORAZ ICH EFEKTY

Gekon

Zwierzęta, które do nas trafiły: